Privacy en cookie instellingen

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Algemene voorwaarden en privacy

Privacy

Er wordt gevraagd een gebruikersnaam te kiezen, wanneer u van de iCheck dienst gebruik wilt maken. Deze naam gebruikt u om in te loggen.

Tijdens de metingen van het iCheck programma worden logfiles bijgehouden. Deze logfiles worden gebruikt om de statistieken te genereren.

Verplichtingen en aansprakelijkheid

iCheck en de iCheck dienst garanderen niet 100% accuratie en 100% beschikbaarheid.

Door het nemen van een abonnement op de iCheck dienst, zowel de betaalde als de gratis versie, vrijwaart u iCheck en zijn medewerkers van enige aansprakelijkheid voor enig verlies, of schade als gevolg van of in combinatie met de dienst van iCheck.

iCheck is niet aansprakelijk voor enige schade ondervonden, direct, indirect of voorvloeiend uit de juistheid of onjuistheid van de inhoud van de informatie van de e-mail of sms waarschuwingen of statistieken gegenereerd door iCheck.

iCheck heeft naar rede inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in de e-mail, sms of de statistieken juist en accuraat is gebasseerd op de verzamelde gegevens.

iCheck is niet aansprakelijk voor enige schade ondervonden direct, indirect of voortvloeiende uit het gebruik van de dienst van iCheck. Ook is iCheck niet aansprakelijk voor enige schade ondervonden direct, indirect of voortvloeiende uit het niet of achterwege blijven van meldingen via e-mail of sms of het melden van een storing in de statistieken.

iCheck is niet aansprakelijkheid voor enig geldelijk bedrag, anders dan de betaalde abonnementsgelden. In geen geval is iCheck aansprakelijk door benadeling, nalatigheid of anderzijds, voor directe, indirecte, bijkomstige of voortvloeiende schade (inclusief gederfde inkomsten of winst, verlies van data of zakelijke onderbreking, ook al wordt iCheck vooraf hiervan op de hoogte gesteld). Hierbij zijn inbegrepen, schade geleden door de abonnementshouder, de abonnementshouders klanten of enige derde partij.

Veranderingen van de algemene voorwaarden:

We behouden het recht om de algemene voorwaarden aan te passen wanneer we dat nodig achten. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij uw abonnementsaanvraag.

 

Wilt u weten hoe uw website presteert?

Probeer het nu 30 dagen gratis!

Aanvragen

Website UP - Inzicht in website performance